ناصر فخاری

دکتر ناصر فخاری

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر

به بالای صفحه بردن