شهریار آل شیخ

مهندس شهریار آل شیخ

مشاور اقتصادی کلانشهرها و معاون اسبق برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری مشهد. مهندس شهریار آل شیخ مدیریت بازاریابی شهرداری مشهد را نیز در کارنامه خود دارد و در پروژه های بسیار زیادی از جمله باغ کتاب و شهرآفتاب تهران نقش مشاور عالی را بر عهده داشته است.

لیست دوره ها