مهدی-باغبان-pl2hyitfpoe29qky594zg3ecadvh14md991teavk5s-removebg-preview-29

سید جلال الدین حسینی واعظ

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه ارتباطات