الماسی

امیرحسین کاظم الماسی

محقق و مشاور حوزه استراتژی‌های بازاریابی

لیست دوره ها