حاج آقا میرمحمد صادقی، دکتر فاطمه مقیمی

مصاحبه با حاج میرمحمد صادقی، از برجسته ترین شخصیت های اقتصادی ایران و خانم دکتر مقیمی کارآفرین برتر جهان اسلام، به محوریت شرایط اقتصادی ایران، معظلات و راه حل ها