تکنیک های پروپوزال نویسی موفق

پروپوزال طرح و نمای کلی یک پژوهش است که نقشه راه را برای پژوهشگر و همینطور داور مشخص می کند و موجب بهبود کیفیت و عملکرد می شود؛ دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری برای ارائه پایان نامه ها و مقالات خود به تدوین پروپوزال نیز نیازمند هستند، زیرا این مسئله برای داوری مقالات …

تکنیک های پروپوزال نویسی موفق ادامه »