اصول بازاریابی

شروع وبینار: 22 اردیبهشت
مدت وبینار: 8 ساعت
الماسی
دکتری بازاریابی
جلسات وبینار
زمان برگزاری
اصول بازاریابی
22 اردیبهشت
لینک کوتاه به این صفحه
https://amirza.org/?p=38058
مبانی-حسابداری
زمان برگزاری
22 اردیبهشت
قابلیت بازپخش
دارد
هزینه ثبت نام