گزارشگری مالی (پیشرفته)

شروع وبینار: 2 شنبه 29 فروردین
مدت وبینار: 14 ساعت
هلن عصمت پناه
مدرس و مشاور سرمایه گذاری
جلسات وبینار
زمان برگزاری
گزارشگری مالی (پیشرفته)
2 شنبه 29 فروردین
لینک کوتاه به این صفحه
https://amirza.org/?p=37919
گزارشگری مالی
زمان برگزاری
2 شنبه 29 فروردین
قابلیت بازپخش
دارد
هزینه ثبت نام

700.000 تومان