گزارشگری مالی (مقدماتی)

شروع وبینار: 22 فروردین 1401
مدت وبینار: 6 ساعت
هلن عصمت پناه
مدرس و مشاور سرمایه گذاری
جلسات وبینار
زمان برگزاری
گزارشگری مالی (مقدماتی)
22 فروردین 1401
لینک کوتاه به این صفحه
https://amirza.org/?p=37917
گزارشگری مالی
زمان برگزاری
22 فروردین 1401
قابلیت بازپخش
دارد
هزینه ثبت نام

300.000 تومان