زبان عمومی دکتری

شروع وبینار: 1400/09/26
مدت وبینار: 40 ساعت
قاسمی
دکتر محمد قاسمی
جلسات وبینار
زمان برگزاری
زبان عمومی دکتری
1400/09/26
لینک کوتاه به این صفحه
https://amirza.org/?p=33684
زبان عمومی
زمان برگزاری
1400/09/26
قابلیت بازپخش
دارد
هزینه ثبت نام

950.000 تومان