مقاله نویسی

شروع وبینار: 1400/07/05
مدت وبینار: 10 ساعت
دکتر مهدی باغبان
دکتر مهدی باغبان
جلسات وبینار
زمان برگزاری
مقاله نویسی
1400/07/05
لینک کوتاه به این صفحه
https://amirza.org/?p=33710
تستی
زمان برگزاری
1400/07/05
قابلیت بازپخش
دارد
هزینه ثبت نام

480.000 تومان