مدیریت زمان و برنامه ریزی کنکور

شروع وبینار: 1400/09/25
مدت وبینار: 2 ساعت
دکتر مهدی باغبان
دکتر مهدی باغبان
جلسات وبینار
زمان برگزاری
مدیریت زمان و برنامه ریزی کنکور
1400/09/25
لینک کوتاه به این صفحه
https://amirza.org/?p=33765
مدیریت زمان
زمان برگزاری
1400/09/25
قابلیت بازپخش
دارد
هزینه ثبت نام

تومان