مبانی مدیریت دولتی

شروع وبینار: 1400/10/04
مدت وبینار: 27 ساعت
دکتر آریانژاد
دکتر آریا نژاد
جلسات وبینار
زمان برگزاری
مبانی مدیریت دولتی
1400/10/04
لینک کوتاه به این صفحه
https://amirza.org/?p=33712
مدیریت دولتی
زمان برگزاری
1400/10/04
قابلیت بازپخش
دارد
هزینه ثبت نام

780.000 تومان