مبانی خط مشی گذاری

شروع وبینار: 1400/10/05
مدت وبینار: 27 ساعت
دکتر آریانژاد
دکتر آریا نژاد
جلسات وبینار
زمان برگزاری
مبانی خط مشی گذاری
1400/10/05
لینک کوتاه به این صفحه
https://amirza.org/?p=33720
خط مشی گذاری
زمان برگزاری
1400/10/05
قابلیت بازپخش
دارد
هزینه ثبت نام

780.000 تومان