بازاریابی پیشرفته

شروع وبینار: 1400/09/28
مدت وبینار: 30 ساعت
باقری
دکتر مهدی باقری
جلسات وبینار
زمان برگزاری
بازاریابی پیشرفته
1400/09/28
لینک کوتاه به این صفحه
https://amirza.org/?p=33734
بازاریابی
زمان برگزاری
1400/09/28
قابلیت بازپخش
دارد
هزینه ثبت نام

890.000 تومان