نکته و تست آمار و کاربرد آن در مدیریت

شروع وبینار: 13 بهمن 1400
مدت وبینار: 16 ساعت
دکتر نخعی
جلسات وبینار
زمان برگزاری
نکته و تست آمار و کاربرد آن در مدیریت
13 بهمن 1400
لینک کوتاه به این صفحه
https://amirza.org/?p=35001
کاربرد آمار
زمان برگزاری
13 بهمن 1400
قابلیت بازپخش
می باشد
هزینه ثبت نام

480.000 تومان