همایش توسعه کسب و کار ها با رویکرد ارزیابی و کوچینگ

شروع وبینار: 1 تیر 1401
مدت وبینار: 4 ساعت
جلسات وبینار
زمان برگزاری
همایش توسعه کسب و کار ها با رویکرد ارزیابی و کوچینگ
1 تیر 1401
لینک کوتاه به این صفحه
https://amirza.org/?p=39131
ایسمینار
زمان برگزاری
1 تیر 1401
قابلیت بازپخش
می باشد
هزینه ثبت نام

تومان