نکته و تست مدیریت استراتژیک

شروع وبینار: 16 بهمن 1400
مدت وبینار: 8 ساعت
جلسات وبینار
زمان برگزاری
نکته و تست مدیریت استراتژیک
16 بهمن 1400
لینک کوتاه به این صفحه
https://amirza.org/?p=35003
مدیریت استراتژیک
زمان برگزاری
16 بهمن 1400
قابلیت بازپخش
می باشد
هزینه ثبت نام

450.000 تومان