نکته و تست مدیریت از دیدگاه اسلام

شروع وبینار: 14 بهمن 1400
مدت وبینار: 12 ساعت
دکتر امینی
دکتر امینی
جلسات وبینار
زمان برگزاری
نکته و تست مدیریت از دیدگاه اسلام
14 بهمن 1400
لینک کوتاه به این صفحه
https://amirza.org/?p=35006
مدیریت از دیدگاه اسلام
زمان برگزاری
14 بهمن 1400
قابلیت بازپخش
می باشد
هزینه ثبت نام

450.000 تومان