نکته و تست مبانی مدیریت دولتی

شروع وبینار: 16بهمن 1400
مدت وبینار: 16 ساعت
دکتر آریانژاد
دکتر آریانژاد
جلسات وبینار
زمان برگزاری
نکته و تست مبانی مدیریت دولتی
16بهمن 1400
لینک کوتاه به این صفحه
https://amirza.org/?p=34999
مدیریت دولتی
زمان برگزاری
16بهمن 1400
قابلیت بازپخش
می باشد
هزینه ثبت نام

450.000 تومان