نکته و تست مبانی خط مشی گذاری

شروع وبینار: 14بهمن 1400
مدت وبینار: 16 ساعت
دکتر آریانژاد
دکتر آریانژاد
جلسات وبینار
زمان برگزاری
نکته و تست مبانی خط مشی گذاری
14بهمن 1400
لینک کوتاه به این صفحه
https://amirza.org/?p=35000
خط مشی گذاری
زمان برگزاری
14بهمن 1400
قابلیت بازپخش
می باشد
هزینه ثبت نام

450.000 تومان