نکته و تست زبان عمومی

شروع وبینار: 22 بهمن 1400
مدت وبینار: 16 ساعت
قاسمی
دکتر محمد قاسمی
جلسات وبینار
زمان برگزاری
نکته و تست زبان عمومی
22 بهمن 1400
لینک کوتاه به این صفحه
https://amirza.org/?p=34995
نکته و تست زبان
زمان برگزاری
22 بهمن 1400
قابلیت بازپخش
می باشد
هزینه ثبت نام

390.000 تومان