نکته و تست تئوری سازمان و مدیریت

شروع وبینار: 29 بهمن 1400
مدت وبینار: 8 ساعت
جلسات وبینار
زمان برگزاری
نکته و تست تئوری سازمان و مدیریت
29 بهمن 1400
لینک کوتاه به این صفحه
https://amirza.org/?p=35002
تئوری
زمان برگزاری
29 بهمن 1400
قابلیت بازپخش
می یاشد
هزینه ثبت نام

390.000 تومان