نکته و تست استعداد تحصیلی

شروع وبینار: 18 بهمن 1400
مدت وبینار: 16 ساعت
محمد لقمانی
استاد محمد لقمانی
جلسات وبینار
زمان برگزاری
نکته و تست استعداد تحصیلی
18 بهمن 1400
لینک کوتاه به این صفحه
https://amirza.org/?p=34998
استعداد تحصیلی
زمان برگزاری
18 بهمن 1400
قابلیت بازپخش
می باشد
هزینه ثبت نام

390.000 تومان