نامه نگاری و مکاتبه به زبان انگلیسی

شروع وبینار: 5 خرداد 1401
مدت وبینار: 1 جلسه
قاسمی
مدرس زبان انگلیسی
جلسات وبینار
زمان برگزاری
نامه نگاری و مکاتبه به زبان انگلیسی
5 خرداد 1401
لینک کوتاه به این صفحه
https://amirza.org/?p=38560
قالب پوستر وبینارها
زمان برگزاری
5 خرداد 1401
قابلیت بازپخش
هزینه ثبت نام

400.000 تومان