مکالمه برای مهاجرت

شروع وبینار: 20 اردیبهشت
مدت وبینار: 30 ساعت
قاسمی
مدرس زبان انگلیسی
جلسات وبینار
زمان برگزاری
مکالمه برای مهاجرت
20 اردیبهشت
لینک کوتاه به این صفحه
https://amirza.org/?p=38580
قالب-پوستر-وبینارها
زمان برگزاری
20 اردیبهشت
قابلیت بازپخش
هزینه ثبت نام

900.000 تومان