مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS

شروع وبینار: 14 اردیبهشت
مدت وبینار: 2 ساعت
جلسات وبینار
زمان برگزاری
مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS
14 اردیبهشت
لینک کوتاه به این صفحه
https://amirza.org/?p=38340
pls
زمان برگزاری
14 اردیبهشت
قابلیت بازپخش
هزینه ثبت نام