مبانی بازار سرمایه

شروع وبینار: 1 شنبه 8 خرداد
هلن عصمت پناه
مدرس و مشاور سرمایه گذاری
جلسات وبینار
زمان برگزاری
مبانی بازار سرمایه
1 شنبه 8 خرداد
لینک کوتاه به این صفحه
https://amirza.org/?p=38664
استعداد تحصیلی
زمان برگزاری
1 شنبه 8 خرداد
قابلیت بازپخش
هزینه ثبت نام

تومان