زبان مصاحبه دکتری 1401

شروع وبینار: 22 اردیبهشت
قاسمی
مدرس زبان انگلیسی
جلسات وبینار
زمان برگزاری
زبان مصاحبه دکتری 1401
22 اردیبهشت
لینک کوتاه به این صفحه
https://amirza.org/?p=38579
لغت زبان
زمان برگزاری
22 اردیبهشت
قابلیت بازپخش
هزینه ثبت نام

290.000 تومان