استراتژی در عمل

شروع وبینار: 26 خرداد 1401
مدت وبینار: 6 ساعت
الماسی
دکتری بازاریابی
جلسات وبینار
زمان برگزاری
استراتژی در عمل
26 خرداد 1401
لینک کوتاه به این صفحه
https://amirza.org/?p=38059
استراتژی-در-عمل
زمان برگزاری
26 خرداد 1401
قابلیت بازپخش
دارد
هزینه ثبت نام