فنون سنجش و ارزیابی عملکرد

توضیحات دوره

 

دوره فنون سنجش و ارزیابی عملکرد شامل تعاریف و کلیات ارزشیابی عملکرد کارکنان، فلسفه ارزیابی عملکرد، مقاصد ارزیابی عملکرد، اصول و مبانی ارزیابی عملکرد، عوامل موثر بر سنجش و ارزیابی عملکرد، فرایند مدیریت عملکرد و … است. در این دوره آشنایی فراگیران با مفاهیم اساسی ارزیابی عملکرد، آشنایی با مفاهیم ارزیابی عملکرد کارکنان و آشنایی با مفاهیم ارزیابی عملکرد سازمانی مد نظر بوده است.

دوره های پیشنهادی
252 دقیقه
-
271 دقیقه
16 جلسه
180.000 تومان
تعداد دانشجویان
40 نفر ثبت نام کرده اند. دانشجو
اطلاعات کلی دوره
مدت زمان : 270 دقیقه
تعداد جلسات : 31 جلسه
قیمت : 180.000 تومان
درباره استاد
فنون سنجش و ارزیابی عملکرد
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در linkedin
دوره های پیشنهادی
160 دقیقه
6 جلسه
به بالای صفحه بردن