اخلاق حرفه ای

توضیحات دوره از اهداف این دوره می توان به بیان مفاهیمی اشاره کرد که بتوان از طریق آن ارتباط بین اخلاق حرفه‌ای و آموزش منابع انسانی را ایجاد کرد،و اهداف دیگردوره  کمک به شناسایی و...

توضیحات دوره

از اهداف این دوره می توان به بیان مفاهیمی اشاره کرد که بتوان از طریق آن ارتباط بین اخلاق حرفه‌ای و آموزش منابع انسانی را ایجاد کرد،و اهداف دیگردوره  کمک به شناسایی و بهبود شاخص‌های اخلاق‌ حرفه‌ای،کمک به ارتقاء شاخص‌های اخلاقی و افزایش تعهد سازمانی، ایجاد شاخص‌های اخلاقی در فرهنگ سازمانی و توجه به ابعاد اخلاق در شرح شغل هستند.

در این دوره  به موارد مرتبط با اخلاق حرفه‌ای، بصورت جامع و البته کوتاه پرداخته شده،و به تمامی ابعاد ساختاری و مفهومی اخلاق حرفه‌ای و پیوند ساختاری مفاهیم ابعاد اخلاق حرفه‌ای با مفاهیم مرتبط در سازمان اشاره می شود.

بحث توجه به اخلاق حرفه‌ای با توجه به اهمیت بالایی که در ایجاد رضایت و تعهد سازمانی می‌تواند داشته باشد، متأسفانه مورد غفلت سازمان‌ها واقع شده است، لذا در این دوره سعی شده است بگونه‌ای ساده پیوند میان ابعاد و شاخص‌های اخلاق حرفه‌ای و ابعاد و شاخص‌های سازمانی را به منظور رسیدن به هدف رضایت مدیران و کارکنان و البته ایجاد حس تعلق و تهد سازمانی را ایجاد کرد.

مخاطبین دوره  

مدرس

مهدی عزیزلو

دکتري مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقيقات، مدیرکل امور اداري و توسعه منابع انسانی و رئيس کارگروه تلفيق استراتژي هاي وظيفه اي شوراي هماهنگی تبليغات اسلامی،کارشناس ارشد منابع انسانی و پژوهش مؤسسه آموزشی تحقيقاتی و….. 

تعداد دانشجویان
1 student enrolled
اطلاعات کلی دوره
مدت زمان :
تعداد جلسات :
قیمت :
درباره استاد
نام استاد :
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در linkedin
گزارش خرابی
به بالای صفحه بردن