صفر تا صد مقاله نویسی

اهمیت مقاله نویسی

نگارش مقاله جزو مهارت های ضروری برای حضور موفق در دوره تحصیلات تکمیلی و زمینه های علمی است؛ اساتید و دانشجویان رشته و گرایش های مختلف با افزایش مهارت خود در زمینه نگارش مقاله، می توانند رزومه علمی قدرتمندی در نشریه ها و پایگاه های علمی داشته باشند.

دوره های پیشنهادی
182 دقیقه
18 جلسه
Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".
160 دقیقه
8 جلسه
380.000 تومان
تعداد دانشجویان
17 نفر ثبت نام کرده اند دانشجو
اطلاعات کلی دوره
مدت زمان : 390 دقیقه
تعداد جلسات : 18 جلسه
قیمت : 380.000 تومان
درباره استاد
دکتر مهدی باغبان
اشتراک گذاری
دوره های پیشنهادی