مدل ارتباطی دیسک

توضیحات دوره:

اهداف این دوره شامل  شناخت الگوی رفتاری خود ، الگوی رفتاری مخاطب ، تطبیق الگوی رفتاری خودبارگیری، بهبود ارتباطات با دیگران ، انتخاب افراد در گروه هاو ایجاد ارتباط برد- برد  در فضای تدریس دوستانه و تحلیلی  همراه با مثال های کاربردی در ارتباطات  و تحلیل کیس های واقعی است.

دوره های پیشنهادی
Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".
240 دقیقه
4 جلسه
Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".
- دقیقه
- جلسه
200.000 تومان
100.000 تومان
تعداد دانشجویان
43 نفر ثبت نام کرده اند دانشجو
اطلاعات کلی دوره
مدت زمان : 151 دقیقه
تعداد جلسات : 16 جلسه
قیمت : 200.000 تومان
اشتراک گذاری
دوره های پیشنهادی