فنون سنجش و ارزیابی عملکرد

توضیحات دوره

 

دوره فنون سنجش و ارزیابی عملکرد شامل تعاریف و کلیات ارزشیابی عملکرد کارکنان، فلسفه ارزیابی عملکرد، مقاصد ارزیابی عملکرد، اصول و مبانی ارزیابی عملکرد، عوامل موثر بر سنجش و ارزیابی عملکرد، فرایند مدیریت عملکرد و … است. در این دوره آشنایی فراگیران با مفاهیم اساسی ارزیابی عملکرد، آشنایی با مفاهیم ارزیابی عملکرد کارکنان و آشنایی با مفاهیم ارزیابی عملکرد سازمانی مد نظر بوده است.

دوره های پیشنهادی
پخش ویدیو
180.000 تومان
70.000 تومان
تعداد دانشجویان
40 نفر ثبت نام کرده اند دانشجو
اطلاعات کلی دوره
مدت زمان : 270 دقیقه
تعداد جلسات : 31 جلسه
قیمت : 180.000 تومان
درباره استاد
فاطمه اسکندر
اشتراک گذاری
دوره های پیشنهادی