توسعه فردی

دوره های پیشنهادی
Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".
240 دقیقه
4 جلسه
Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".
- دقیقه
- جلسه
180.000 تومان
70.000 تومان
تعداد دانشجویان
12 نفر ثبت نام کرده اند دانشجو
اطلاعات کلی دوره
مدت زمان : 140 دقیقه
تعداد جلسات : 25 جلسه
قیمت : 180.000 تومان
اشتراک گذاری
دوره های پیشنهادی