آشنایی با مرور سیستماتیک

توضیحات دوره

فراتحلیل روش آماری است که برای استخراج و جمع بندی داده های حاصل از تحقیقات کمی پیشین که در زمینه موضوع به خصوصی انجام شده است، به کار می رود. در فراتحلیل کاوشی جامع، ارزیابی انتقادی و ترکیب کمی تمامی مستندات مربوط به تحقیقات گذشته انجام می شود تا جمع بندی کلی از آن ها به عمل آید.

 

دوره های پیشنهادی
160 دقیقه
6 جلسه
182 دقیقه
18 جلسه
180.000 تومان
تعداد دانشجویان
- دانشجو
اطلاعات کلی دوره
مدت زمان : 100 دقیقه
تعداد جلسات : 6 جلسه
قیمت : 180.000 تومان
درباره استاد
آشنایی با مرور سیستماتیک
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در linkedin
وبلاگ مرتبط
دوره های پیشنهادی
160 دقیقه
6 جلسه
به بالای صفحه بردن