آشنایی با مرور سیستماتیک

توضیحات دوره

فراتحلیل روش آماری است که برای استخراج و جمع بندی داده های حاصل از تحقیقات کمی پیشین که در زمینه موضوع به خصوصی انجام شده است، به کار می رود. در فراتحلیل کاوشی جامع، ارزیابی انتقادی و ترکیب کمی تمامی مستندات مربوط به تحقیقات گذشته انجام می شود تا جمع بندی کلی از آن ها به عمل آید.

 

دوره های پیشنهادی
182 دقیقه
18 جلسه
Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".
160 دقیقه
8 جلسه
180.000 تومان
80.000 تومان
تعداد دانشجویان
11 نفر ثبت نام کرده اند دانشجو
اطلاعات کلی دوره
مدت زمان : 100 دقیقه
تعداد جلسات : 6 جلسه
قیمت : 180.000 تومان
درباره استاد
ابراهیم اعظمی
اشتراک گذاری
وبلاگ مرتبط
دوره های پیشنهادی