پاسخگویی و مشتری مداری

توضیحات دوره مشتری وفادار عنصر اصلی یک مجموعه است و حفظ این افراد بسیار  اهمیت دارد در نتیجه نحوه برخورد با مشتریان امری بسیار مهم است .هدف از ایجاد این دوره می تواند ایجاد ارتباط …

پاسخگویی و مشتری مداری ادامه مطلب »