برچسب دوره: مقاله

مقاله نویسی

صفر تا صد مقاله نویسی

اهمیت مقاله نویسی نگارش مقاله جزو مهارت های ضروری برای حضور موفق در دوره تحصیلات تکمیلی و زمینه های علمی است؛ اساتید و دانشجویان رشته و گرایش های مختلف با افزایش مهارت خود در زمینه نگارش مقاله، می توانند رزومه علمی قدرتمندی در نشریه ها و پایگاه های علمی داشته باشند.

مرور سیستماتیک

آشنایی با مرور سیستماتیک

توضیحات دوره فراتحلیل روش آماری است که برای استخراج و جمع بندی داده های حاصل از تحقیقات کمی پیشین که در زمینه موضوع به خصوصی انجام شده است، به کار می رود. در فراتحلیل کاوشی جامع، ارزیابی انتقادی و ترکیب کمی تمامی مستندات مربوط به تحقیقات گذشته انجام می شود تا جمع بندی کلی از …

آشنایی با مرور سیستماتیک ادامه »

نگارش مقاله

نقشه راه تولید یک مقاله خوب

توضیحات دوره سرفصل هایی که در این دوره به آن ها اشاره شده و بطور کامل آموزش داده می شوند شامل شناخت کافی حوزه تحقیق، مقاله خوانی و بازیافت محتوی، یافتن فاصله ها و مشکلات موجود، ایجاد پاسخ و نوآوری تا تعیین موضوع مقاله، ارزیابی نوآوری ایجاد شده و انتخاب نوع مقاله، بررسی منابع موجود …

نقشه راه تولید یک مقاله خوب ادامه »