اصول مذاکره و فروش

توضیحات دوره در این دوره سعی شده تا اصول کاربردی همراه با مثال های متعددی ارائه شود تا بتواند برای مخاطب مفید و کاربردی باشد.فروش  قلب تپنده همه کسب و کارهای فعال دنیاست که بدون …

اصول مذاکره و فروش ادامه مطلب »