بازاریابی تلفنی

توضیحات دوره اهداف دوره آموزش تکنیک های بازاریابی و فروش تلفنی، آشنایی با باید ها و نباید در بازاریابی و فروش تلفنی، استراتژی های بازاریابی و فروش تلفنی اند. دوره بازاریابی تلفنی به ارائه تکنیک …

بازاریابی تلفنی ادامه مطلب »