رویکرد فرآیندی در مدیریت

توضیحات دوره فرایند عبارتی پرتکرار در امور مدیریتی است، در اصل اغلب امور دارای فرایندی برای به سرانجام رسیدن دارند؛ این موضوع باعث شده است تا رویکردهای انتخاب و نحوه اجرای فرایندها اهمیت زیادی پیدا …

رویکرد فرآیندی در مدیریت ادامه مطلب »