تفکر طراحی

تفکر طراحی

توضیحات دوره تفکر طراحی فرآیند علم شناخت و درک اولیه مشکلات و یافتن، یا ایجاد ایده‌ های جدید و نوآورانه برای حل مسائل است؛ اهمیت تفکر طراحی فرایند به قدری است که به یکی از ملاک های ارزیابی، رتبه بندی و انتخاب مدیران محسوب می شود. در این دوره به مفهوم تفکر طراحی از زوایای …

تفکر طراحی ادامه »