برچسب دوره: دوره آموزشی

چهره شناسی

زبان بدن و چهره شناسی

توضیحات دوره یادگیری و آموختن زبان بدن که در حال حاضر از مهم ترین ارتباطات انسانی است و ارتباط غیرکلامی محسوب می‌شود، از نیازهای ضروری و از مهارت های مهم و ارزشمند و کارا در زندگی انسان است. زبان بدن یکی از ابزارهای مهم ارتباطی برای مدیران است و آشنایی با اصول آن از مهارت …

زبان بدن و چهره شناسی ادامه »

مشتری مداری

پاسخگویی و مشتری مداری

توضیحات دوره مشتری وفادار عنصر اصلی یک مجموعه است و حفظ این افراد بسیار  اهمیت دارد در نتیجه نحوه برخورد با مشتریان امری بسیار مهم است .هدف از ایجاد این دوره می تواند ایجاد ارتباط صحیح با مشتریان و نحوه پاسخ به نیازها و درخواست‌های آن ها به بهترین شیوه باشد. مدیریت موفق این ارتباط، …

پاسخگویی و مشتری مداری ادامه »