برچسب دوره: بازاریابی

مفاهیم مالی

آشنایی با مفاهیم مالی

توضیحات دوره مدیریت مالی در سازمان ها دارای نقش محوری است و بر بودجه بندی، تامین مالی در بازارهای مالی و ارزیابی پروژه های سرمایه و بازاریابی موثر است. تقویت مدیریت مالی به عنوان یکی از مهمترین توانایی‌های مدیران سازمان ها از ابزارهای کاربردی موثر در مسیر رهبری و مدیریت شرکت ها و سازمان ها …

آشنایی با مفاهیم مالی ادامه »

بازاریابی تلفنی

بازاریابی تلفنی

توضیحات دوره اهداف دوره آموزش تکنیک های بازاریابی و فروش تلفنی، آشنایی با باید ها و نباید در بازاریابی و فروش تلفنی، استراتژی های بازاریابی و فروش تلفنی اند. دوره بازاریابی تلفنی به ارائه تکنیک ها و استراتژی های بروز و کاربردی در حوزه فروش و بازاریابی تلفنی می پردازد که می تواند شما را …

بازاریابی تلفنی ادامه »