برچسب دوره: آموزش آنلاین

مکاتبات اداری

آیین نگارش مکاتبات اداری

توضیحات دوره مخاطبین دوره کلیه پرسنل شاغل و جدیدالورود در سازمان ها بوده و سرفصل های آموزشی دوره: معنا و مفهوم ارتباطات در نگارش مکاتبات، شناخت نامه های اداری، انواع نامه های اداری، انواع نوشته های اداری، نشانه گذاری در مکاتبات، ویژگی های یک نوشته اداری مناسب و… هستند.

اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

توضیحات دوره از اهداف این دوره می توان به بیان مفاهیمی اشاره کرد که بتوان از طریق آن ارتباط بین اخلاق حرفه‌ای و آموزش منابع انسانی را ایجاد کرد،و اهداف دیگردوره  کمک به شناسایی و بهبود شاخص‌های اخلاق‌ حرفه‌ای،کمک به ارتقاء شاخص‌های اخلاقی و افزایش تعهد سازمانی، ایجاد شاخص‌های اخلاقی در فرهنگ سازمانی و توجه …

اخلاق حرفه ای ادامه »

اخلاق فردی

اخلاق فردی

توضیحات دوره دوره اخلاق حرفه ای به بیان مفاهیمی که بتوان از طریق آن ارتباط بین اخلاق حرفه‌ای و آموزش منابع انسانی را ایجاد کرد پرداخته و هدف آن کمک به شناسایی و بهبود ساخص‌های اخلاق‌ حرفه‌ای، کمک به ارتقاء شاخص‌های اخلاقی و افزایش تعهد سازمانی، ایجاد شاخص‌های اخلاقی در فرهنگ سازمانی و توجه به …

اخلاق فردی ادامه »

مذاکره و فروش

اصول مذاکره و فروش

توضیحات دوره آشنایی با فنون مذاکره، معرفی تکنیک های مذاکره، ارائه ترفند ها و قواعد مذاکره و بیان مطالبی از این دست از اهداف این دوره بوده و سعی شده تا اصول کاربردی همراه با مثال های متعدد ارائه شود تا بتواند برای مخاطب مفید و کاربردی باشد.مخاطبین دوره اصول مذاکره و فروش مدیران فروش، …

اصول مذاکره و فروش ادامه »

نگارش مقاله

نقشه راه تولید یک مقاله خوب

توضیحات دوره سرفصل هایی که در این دوره به آن ها اشاره شده و بطور کامل آموزش داده می شوند شامل شناخت کافی حوزه تحقیق، مقاله خوانی و بازیافت محتوی، یافتن فاصله ها و مشکلات موجود، ایجاد پاسخ و نوآوری تا تعیین موضوع مقاله، ارزیابی نوآوری ایجاد شده و انتخاب نوع مقاله، بررسی منابع موجود …

نقشه راه تولید یک مقاله خوب ادامه »

تغییر سازمانی

مدیریت تغییر سازمانی

توضیحات دوره امروزه تغییر به عضوی جدا ناپذیر در زندگی تبدیل شده است و راهی برای فرار از مواجه شدن با تغییرات وجود ندارد. تغییر و تحول با سرعت بالایی در دنیای ما رخ می دهد پس نیاز است که ما هم گام به گام با این تغییرات همراه شویم.در سازمان ها و شرکت ها …

مدیریت تغییر سازمانی ادامه »

الفبای حسابداری

الفبای حسابداری

توضیحات دوره حسابداری زبان بیان موقعیت های مالی یک سازمان هست، با یادگیری حسابداری آموختن این زبان تخصصی را شروع میکنید.فرایند این دانش،  فهم ‌‌و درک رویدادهای مالی موسسات و ارتباط برقرار کردن با سیستم مالی آن میباشد چرا که سیستم حسابداری و مالی موسسات در نگاه کلی بسیار شبیه به هم هستند.با توجه به …

الفبای حسابداری ادامه »

چهره شناسی

زبان بدن و چهره شناسی

توضیحات دوره یادگیری و آموختن زبان بدن که در حال حاضر از مهم ترین ارتباطات انسانی است و ارتباط غیرکلامی محسوب می‌شود، از نیازهای ضروری و از مهارت های مهم و ارزشمند و کارا در زندگی انسان است. زبان بدن یکی از ابزارهای مهم ارتباطی برای مدیران است و آشنایی با اصول آن از مهارت …

زبان بدن و چهره شناسی ادامه »