مدیریت

کانون ارزیابی و توسعه شایستگی در عمل

توضیحات دوره: با توجه به هزینه‌های بالای منابع انسانی، به خصوص آموزش نیروی انسانی،‌ استخدام مناسب‌ترین فرد برای سازمان‌های مدرن به اصلی‌ترین دغدغه کارفرمایان بدل شده است. کانون ارزیابی ( assessment center ) در جهت …

کانون ارزیابی و توسعه شایستگی در عمل ادامه مطلب »

مدیریت دانش

توضیحات دوره: مدیریت دانش، به استراتژی های دانش و فرایندهای طراحی شده برای شناسایی٬ساختاردهی وبه اشتراک گذاری دارایی های فکری و مدیرت آن ها در سازمان بین افراد است. آشنایی با مفاهیم بنیادی مدیریت دانش، …

مدیریت دانش ادامه مطلب »

مبانی حسابداری

توضیحات دوره مبانی و قواعد اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی و گزارش نتایج معاملات و رویدادهای مالی بر یک موسسه را گویند که نحوه تعیین سود و چگونگی گزارش وضعیت مالی موسسه را روشن میکند. …

مبانی حسابداری ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن