کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار به همراه 4 کارگاه آموزشی

دکتر جعفرنژاد
دکتر جعفرنژاد
دکتر ابراهیم زارع پور
دکتر سعید خزایی
دکتر سعید خزایی
دکتر آقامحمدی
دکتر عهدیه آقامحمدی
دکتر علی رجب زاده
دکتر رجب زاده
دکتر علیرضا یوزباشی
دکتر علیرضا یوزباشی
دکتر ایمان مصدری
دکتر ایمان مصدری
دکتر عزت الله نادری
دکتر عزت الله نادری
ناصر فخاری
دکتر ناصر فخاری
دکتر مهدی باغبان
دکتر مهدی باغبان
دکتر سیدرضی آقاسیدی
دکتر سیدرضی آقاسیدی
دکتر محمد گلمکانی
دکتر محمد گلمکانی
امیرحسین کاظم الماسی
امیرحسین کاظم الماسی

برگزاری چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در دوران پساکرونا به صورت حضوری و آنلاین با حضور شخصیت های برتر تجاری، سیاسی و علمی

محل برگزاری کنفرانس بین المللی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

تاریخ برگزاری

4 و 5 بهمن ماه 1400

الگوهای نوین

 

021-88977933  021-88953349  021-88974726  WWW.BBMC.IR

  • بررسی راهکارها و شیوه های مدیریتی کسب و کارهای موفق در دوران کرونا
  • افزایش آورده سازمانی
  • نحوه مدیریت منابع انسانی و پیشگیری از تعدیل نیرو
آینده پژوهی کسب و کارها

آینده پژوهی کسب و کارهای نوین

دکتر سعید خزایی

استراتژی های نوین بازاریابی

دکتر احمد نظری مهرابی

چالش های جذب و استخدام

چالش های جذب، استخدام و نگهداشت منابع انسانی

دکتر مهدی باغبان

کوچینگ و توسعه فردی مدیران

استاد ایمان ابریشم چی

مدیریت عصر پیشرفت
دانشگاه ایرانیان
دانشگاه آزاد اسلامی