اولین کنفرانس ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار

دکتر جعفرنژاد
دکتر جعفرنژاد
دکتر علی رجب زاده
دکتر علی رجب زاده
دکتر سعید خزایی
دکتر سعید خزایی
دکتر عزت الله نادری
دکتر عزت الله نادری
دکتر سیدرضی آقاسیدی
دکتر سیدرضی آقاسیدی
دکتر ناصر میرسپاسی
دکتر ناصر میرسپاسی
دکتر ابوالفضل کیانی
دکتر ابوالفضل کیانی
دکتر فتحی واجارگاه
دکتر فتحی واجارگاه
دکتر خدیور
دکتر آمنه خدیور
دکتر بیژن عرب یزدی
دکتر بیژن عرب یزدی
دکتر جعفرنژاد
دکتر جعفرنژاد
دکتر علیرضا یوزباشی
دکتر علیرضا یوزباشی
دکتر مهدی باغبان
دکتر مهدی باغبان
اعلاالدین میرمحمد صادقی
حاج اعلاالدین میرمحمد صادقی

وجود مشکلات مدیریتی، سیاسی، اقتصادی در کشورمان ایران ضرورت توجه به مفهوم پیشرفت را بیشتر از پیش مورد توجه مسئولین قرارداده است. پیشرفت و توسعه جوامع بدون توجه به سازمان ها امکان پذیر نمی باشد. در حال حاضر سازمان ها و کسب و کارها بیش از هر چیزی نیازمند بهبود و بازسازی هستند تا بتوانند خود را با شرایط کنونی همسو سازند. با توجه به نامگذاری سال 1398 به سال رونق تولید یکی از مولفه های رونق تولید داشتن بستر مناسب برای است که این بستر مناسب پیش شرط ضروری برای پیشرفت است که این پیشرفت نیازمند بهبود و بازسازی سازمان ها و کسب و کارها است.

021-88977933  021-88953349  021-88974726

Cirob.ir

مدیریت تحول

مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار

بهبود و توسعه آموزش منابع انسانی

حقوق کسب و کارها و قراردادهای تجاری

روانشناسی سازمان

روانشناسی کسب و کار و تجارت

مدیریت تغییر و تحول

مدیریت رسانه و شبکه های اجتماعی

مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

تولید و زنجیره تامین

راهبری (Coaching) در بهبود کسب و کار

مدیریت استراتژیک در بهبود کسب و کار

بهره وری کار و سرمایه

داده ای یافت نشد
دانشگاه ایرانیان
موسسه فرهنگی هنری عصر گفتمان
sid
civilica
isc