آشنایی با اصول و مبانی حسابداری

مقالات مرتبط

لینک کوتاه به این صفحه
https://amirza.org/?p=26895

آشنایی با اصول و مبانی حسابداری

مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است. از میان اطلاعات گوناگونی كه مدیران برای اخذ تصمیمات خود بدان نیازمندند، اطلاعات مالی جایگاه ویژه ای دارد، چرا كه اكثر قریب به اتفاق تصمیمات مدیران مستقیما آثار و پیامدهای مالی داشته و یا بطور غیر مستقیم وضعیت مالی موسسه را تحت تاثیر قرار می دهند. اطلاعات مالی و حسابرسی ابزار ارزشمندی جهت تصمیمات مربوط به تامین، تخصیص و كنترل منابع اقتصادی در اختیار مدیران قرار می دهند.

هر یك از دستگاه های اجرایی كشور عهده دار انجام برخی از وظایف دولت هستند و لذا برای ایفای وظایف محوله، بودجه ای در قالب اعتبار مصوب از محل بودجه كل كشور در اختیار آنها گذاشته می شود تا پس از تخصیص اعتبار و دریافت وجه از خزانه براساس مقررات موضوعه و جهت تحقق اهداف معین دستگاه آن را به مصرف برسانند.

حسابداری فقط با وقایعی كه بتوان آن را با پول اندازه گیری كرد، سروكار دارد، به این ترتیب بسیاری از رویدادها و واقعیتهای مهم یك سازمان كه قابل بیان به زبان پول نیستند در دفاتر مالی آن ثبت و ضبط نمی شوند.

حسابداری

تعریف مبانی حسابداری

یعنی این که درآمد ها و هزینه ها را در چه زمانی شناسایی و در دفاتر مالی ثبت نماییم

از نقطه نظر حسابداری زمان ثبت درآمدها و هزینه ها از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است و می تواند در سیستم حسابداری موثر واقع شود و تغییراتی در آن به وجود آورد. به طور خلاصه، مبنای حسابداری یعنی انتخاب زمان شناسایی و ثبت درآمدها و هزینه ها در دفاتر حسابداری، به بیانی ساده تر مبنای حسابداری یعنی این که یکی از روش های زیر را برای شناسایی و ثبت درآمد و هزینه انتخاب نموده و بر اساس آن اقدام نماییم.

انواع مبانی حسابداری

پنج مبنا در حسابداری تعریف شده است:

 • مبنای نقدی
 • مبنای تعهدی
 • مبنای نیمه تعهدی
 • مبنای نقدی تعدیل شده
 • مبنای تعهدی تعدیل شده

حسابداری تعهدی

مبانی مورد استفاده در سازمان های دولتی شامل:

 • نقدی
 • نقدی تعدیل شده
 • نیمه تعهدی
 • تعهدی تعدیل شده
 • تعهدی كامل
 • مبنای نقدی

مبنای نقدی به یک روش حسابداری گفته می شود كه بر اساس آن، درآمد ها در زمان دریافت و همچنین هزینه ها در زمان پرداخت وجه نقد شناسایی و ثبت می شوند.

مبنای نقدی تعدیل شده

در مبنای نقدی تعدیل شده، در واقع درآمد ها بر اساس مبنای نقدی ثبت می شوند یعنی زمانی كه وجه نقد دریافت می گردد.  در این صورت بایستی دو شرط تحویل كالا یا انجام خدمت و قطعیت پرداخت آنها محرز شده باشد.

مبنای نیمه تعهدی

این مبنا در حقیقت تركیبی از دو مبنای فوق محسوب می شود كه بر اساس آن، هزینه ها بر مبنای تعهدی و درآمد ها بر مبنای نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت می گردند.

مبنای تعهدی تعدیل شده

در این مبنا، هزینه ها در زمان تحمل، شناسایی می گردند و در دفاتر حسابداری ثبت می شوند. همچنین درآمد ها بر حسب ماهیت آنها به دو صورت زیر اندازه گیری می شوند.

مبنای تعهدی

بر اساس این مبنا، اگر معاملات بر مبنای رویداد اقتصادی آنها و بدون در نظر گرفتن زمان دریافت و پرداخت وجه نقد، شناسایی شوند از این روش استفاده می شود که بر اساس آن، درآمد ها در زمان تحقق و هزینه ها در زمانی شناسایی می شوند كه بدهی ها متحمل شده و یا منابع مصرف شده باشند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *